अबोहर मौसम 7 दिन

तूफान, कुछ जोरदार, रविवार...

इतिहास
मौसम
वर्षा
उच्चतम
सबसे कम
11 जुलाई शनि
धूप वाला
38°
27°
12 जुलाई रवि
कुछ जोरदार तूफान
36°
27°
13 जुलाई सोम
धूप वाला
37°
28°
14 जुलाई मंगल
अधिकांशत: धूप वाला
39°
29°
15 जुलाई बुध
धुँधला
41°
29°
16 जुलाई गुरु
अधिकांशत: धूप वाला
41°
32°
17 जुलाई शुक्र
अधिकांशत: धूप वाला
40°
30°

अबोहर mosam

abohar mosam; abohar weather today अबोहर mausam.