समालखा मौसम 15 दिन

इतिहास
मौसम
वर्षा
उच्चतम
सबसे कम
8 जुलाई बुध
एक बौछार या तूफान
31°
26°
9 जुलाई गुरु
एक या दो तूफान
36°
28°
10 जुलाई शुक्र
एक बौछार या तूफान
38°
27°
11 जुलाई शनि
धुँधला
34°
26°
12 जुलाई रवि
एक जोरदार तूफान
36°
28°
13 जुलाई सोम
भरपूर धूप
40°
28°
14 जुलाई मंगल
धूप वाला
39°
28°
15 जुलाई बुध
एक जोरदार तूफान
38°
28°
16 जुलाई गुरु
क्षेत्र के कुछ हिस्सों में एक तूफान
37°
28°
17 जुलाई शुक्र
अधिकांशत: धूप वाला
36°
26°
18 जुलाई शनि
धूप वाला
37°
26°
19 जुलाई रवि
अधिकांशत: धूप वाला
37°
26°
20 जुलाई सोम
अधिकांशत: धूप वाला
36°
28°
21 जुलाई मंगल
एक या दो बौछारें और तूफान
35°
26°
22 जुलाई बुध
एक बौछार या तूफान
37°
28°

समालखा mosam

samalkha mosam; samalkha weather today समालखा mausam.