अम्बाला सदर मौसम 10 दिन

इतिहास
मौसम
वर्षा
उच्चतम
सबसे कम
रवि 27/9
भरपूर धूप
36°
19°
सोम 28/9
धुँधला
36°
18°
मंगल 29/9
धुँधला
37°
20°
बुध 30/9
धुँधला
37°
18°
गुरु 1/10
धुँधला
37°
18°
शुक्र 2/10
चमकदार धूप
37°
18°
शनि 3/10
चमकदार धूप
37°
18°
रवि 4/10
बहुत गर्म
40°
24°
सोम 5/10
बहुत गर्म
40°
23°
मंगल 6/10
बहुत गर्म
40°
23°

अम्बाला सदर mosam

ambala-sadar mosam; ambala-sadar weather today अम्बाला सदर mausam.